CV

Werkervaring 
 

Jul2021- nov2021 Clientbegeleider via Maandag®

Radar, Heerlen

Ondersteuning bieden bij het zelfstandig wonen op een woongroep voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Via Maandag® als uitzendkracht het team een aantal maanden ondersteunt, met als kerntaken het begeleiden van de bewoners door het bieden van duidelijkheid, nabijheid en veiligheid. Ondersteuning bieden bij interactie tussen bewoners en hun netwerk en het netwerk zoveel mogelijk betrekken in de begeleiding.
 

Okt2020- apr2021 Clientbegeleider via Maandag®

Pergamijn, Geleen

Ondersteuning bieden op verschillende groepswoningen voor bewoners met een licht- tot matige verstandelijke beperking, waaronder twee bewoners met het Prader Willi Syndroom. Nabijheid bieden en de zelfredzaamheid van de bewoners stimuleren met als hoofdtaak duidelijkheid en structuur creëren zodat er een veilige omgeving ontstaat voor de bewoners en begeleiders.  
 

aug2020- sept2020 Groepsbegeleider via Maandag® 

SMO, Helmond

Bevorderen van een goed leefklimaat en signaleren van bijzonderheden binnen de cliëntengroep. Begeleiding bieden aan de bezoekers van de dag- en nachtopvang. Begeleiding bieden aan dak- en thuislozen (alleenstaande mannen en vrouwen vanaf 18 jaar), die niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen Begeleiding bieden aan jongeren, tienermoeders, vrouwen met kinderen en gezinnen in de crisisopvang en cliënten met een verstandelijke beperking. Het ging hier om de eerste stap in de maatschappelijke opvang, waarbij noodhulp geboden moest worden, vooral gericht op stabilisatie. 
 

2020- 2021 Mantelzorgondersteuner 

Seniorservice 

Mantelzorgers van ouderen met dementie ondersteunen en ontzorgen door het overnemen van uiteenlopende zorgtaken. Het bieden van maatwerk, kijkend naar de behoefte voor de persoon op dat moment, met als hoofdzaak altijd het creëren van een veilige haven en het opbouwen van een vertrouwensband.
 

2019 Straatwerker 

Neos, Eindhoven 

Contacten leggen, een luisterend oor zijn, een vertrouwd gezicht zijn, de weg wijzen voor de juiste hulp en ondersteuning, verbindingen leggen met andere organisaties en samenwerken met een ervaringswerker. (Eén dag in de week naast functie als woonbegeleider)
 

2018 – 2019 Woonbegeleider & Ambulante Begeleider 

Neos, Eindhoven 

Cliënten in hun eigen woonomgeving begeleiden met gebruik van een actieplan om doelen te stellen op verschillende levensgebieden met als doel de cliënt zoveel mogelijk zelfredzaam maken. De cliënt zoveel mogelijk in zijn of haar eigen kracht zetten door te werken met aanwezige kwaliteiten en hulpbronnen met de focus op het sociale systeem. Diverse doelgroep van jongeren tot ouderen, allemaal in het kader van maatschappelijke ondersteuning i.v.m. (dreigende) dakloosheid.
 

2016 – 2018 Groepsbegeleider 

Neos, Eindhoven  

Op verschillende groepen binnen de maatschappelijke opvang werkzaam geweest, overeenkomstig met bovengenoemde werkzaamheden. Zoveel mogelijk zelfredzaamheid bevorderen en werken aan eigen kracht om doorstroom naar zelfstandigheid te bewerkstelligen. Omgaan met allerlei verschillende mensen en groepsdynamieken. Omgaan met allerlei uitdagingen die komen kijken bij deze uiteenlopende doelgroep. 
 

2014 – 2016 Groepsbegeleider en Persoonlijk begeleider 

Novadic- Kentron, Eindhoven 

Het begeleiden van cliënten met een verslaving waarbij veelal sprake was van dubbeldiagnostiek. Samen met de cliënt het leven opnieuw richting geven en stabiliseren zodat de cliënt een zo goed mogelijk leven kan leiden met de verslaving/problematieken. Opstellen, reguleren en evalueren van begeleidingsplannen. In multidisciplinair verband samenwerken om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 

Stage ervaring 

2013- 2014 Begeleider Zorgboerderij 

Molenvelden, Knegsel 

Het activeren en begeleiden van psychogeriatrische cliënten, zowel individueel als in groepsverband. Het schrijven van zorgplannen en bijwonen van voortgangsgesprekken. Creativiteit inzetten om cliënten met verschillende aandoeningen te motiveren om deel te nemen, onder anderen door het ontwerpen en uitwerken van activiteiten.

 

Opleiding 

2014 – 2019 HBO Social Work Fontys Hogeschool, Eindhoven 

2008 – 2011 MBO Brood en Banket ROC, Eindhoven

2007 – 2008 MBO kinderopvang (diploma niet behaald) 

 

Mantelzorgondersteuning

Heeft u als mantelzorger even wat ademruimte nodig? Ik kan hierin ondersteuning bieden, zodat u met een gerust hart even achterover kunt leunen....

Lees meer

Persoonlijke ondersteuning

Ieder mens kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. Loop jij ergens op vast? Op praktisch gebied of mentaal. Heb je iemand nodig die helpt het...

Lees meer

Groepsbegeleider

Als groepsbegeleider heb ik met verschillende doelgroepen en organisaties gewerkt. Ik ben een ervaren begeleider die gemakkelijk een...

Lees meer

CV

Werkervaring    Jul2021- nov2021 Clientbegeleider via Maandag® Radar, Heerlen Ondersteuning bieden bij het zelfstandig wonen...

Lees meer